چهارشنبه 20 تیر 1403 - 18:39
اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

یکی از مصادیق ایران قوی داشتن مجلس قوی است(مقام معظم رهبری)

خلاصه از زندگینامه دکتر فرهاد بابلی

فرهاد بابلی (نام خانوادگی قبل باولی شعار) اصالتاً لر و از ایل بهمئی در تاریخ 21مرداد سال 1344 درخانواده ای مومن ومذهبی دریکی ازروستاهای شهرستان بهبهان استان خوزستان دیده به جهان گشود پدرش شخصی بسیارمذهبی ومومن ومتدین ازمعتمدین منطقه وشغلش کشاورزی بود که علیرغم داشتن فرزندان زیادوکمبود محصولات کشاورزی هیچگاه زکات محصولاتش رابه منزل هم نمی اورد وهمان سرخرمن جدامیکرد وبه مستمندان تحویل میدادوخمس اموالش رابه طوردقیق محاسبه وسرسال خمسی انجام میداد
اوششمین فرزند پرجمعیت خانواده بود، خصوصیّات اخلاقی ورفتاری اش به گونه‌ای با هم‌سالانش متفاوت بود که از دید دوستان و آشنایان و خانواده به بزرگسالان تشبیه می‌شد،پنج،شش ‌ساله بود وعلیرغم اینکه به سن تکلیف نرسیده بود،گرایشش به مسائل دینی ومذهبی وخصوصاً نمازاول وقت وگرفتن روزه ودعا باعث شگفت اطرافیان شددرتمام مراسمات مذهبی ومعنوی ماهای محرم ورمضان حضورفعال داشتند

آخرین اخبار

سخنرانی ها

خبرهای استانی

خبر دیگری جهت نمایش وجود ندارد.